Jak v ArcGIS 10 vytvořit platnou geometrii prvku s null geometrií?

8. 12. 2010
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Přesný postup

 • V ArcMAPu klikněte na Upravit a vyberte Režim úprav
 • Klikněte na záložku příkazů.
 • Do pole  pro vyhledávání  napište  „Nahradit Geometrii“
 • Klikněte na Nahradit Geometrii a přetáhněte ji na libovolnou nástrojovou lištu.
 • V ArcMAPu započněte editaci vrstvy s neplatnou geometrií.
 • Vyberte prvek s NULL geometrií  (Např. v atributové tabulce)
 • Klikněte na tlačítko Nahradit Geometrii
 • Jako při obyčejné editaci vytvořte novou geometrii vybraného prvku (pro linie a polygony lze bez problému přepnout na vhodnější editační metodu)