Jak v ArcGIS Online nastavit české uživatelské rozhraní?

9. 12. 2013
  • Serverový GIS
  • Další

V horní nabídce organizace klikněte na své uživatelské jméno a v rozbalené nabídce na možnost Můj profil.
Nastavení se provádí v uživatelském profilu ArcGIS Online (pozor na možnou záměnu s uživatelským jménem). Nad polem pro obrázek klikněte na možnost Upravit profil. V tomto nastavení máte možnost změnit jazyk uživatelského prostředí, popis svého uživatelského profilu a jeho nastavení, kdo může profil prohlížet.
Nastavení českého rozhraní v ArcGIS Online

Poznámka: Konfiguraci regionu smí provádět pouze administrátor organizace, případně ji lze upravit u veřejného účtu.