Jak v pop-up okně mapy na ArcGIS Online zobrazit informace z relačně navázaných prvků?

28. 5. 2020
  • Webový GIS

Při vytváření obsahu vyskakovacího (pop-up) okna ve webové mapě se může hodit i informace z relačně navázaných prvků. Představme si situaci, kdy pracujeme s vrstvou katastrálních území a v pop-up okně chceme vidět i informace z parcel, které k daném katastru náleží (a které jsou tedy navázány přes relační třídu). Mohli bychom například chtít znát podíl parcel s typem využití pozemku zeleň k ploše celého katastru.

K tomuto lze v Arcade s výhodou použít funkci FeatureSetByRelationshipName, která k prvku při zadání jména relace vrátí ve formě FeatureSet navazáné prvky (s libovolnými atributy navázané vrstvy a v případě potřeby i s geometrií). FeatureSet lze ve výrazu pomocí funkcí dále zpracovávat. V našem případě můžeme tedy data relačně navázaných parcel dále filtrovat dle způsobu využití (zpusobyvyuzitipozemku = 19) a provést sumarizaci dle plochy.

Nejprve musíme zjistit název relace, která vrstvy katastrálních území a parcel spojuje. V REST rozhraní podkladové feature služby u vrstvy katastrálních území lze nalézt parametr Relationships, u kterého jsou uvedena jména dostupných relačních tříd a které vrstvy jsou těmito relacemi navázané. (V následující ukázce je to relace Parcela.)
 
Výsledné informace tedy získáme například výrazem:

V pop-up okně vrstvy katastrálních území tak nyní můžeme zobrazit nový atribut vzniklý výpočtem z navázaných parcel.

Autor: Martin Král