Jak v pop-up okně vrstvy webové mapy zobrazit atributy z jiné vrstvy na základě prostorového překrytí?

1. 10. 2020
  • Webový GIS

Jazyk Arcade, který je určen pro psaní výrazů v rámci platformy ArcGIS, je možné použít v nejrůznějších případech, například při tvorbě popisků, v kalkulátoru polí, při nastavení symbolů atd. (V závislosti na tom, kde je výraz používán, se liší dostupné systémové proměnné a typy hodnot, které výraz vrací. Tyto různé způsoby použití se nazývají profily). V dnešním článku se zaměříme na použití v pop-up okně na ArcGIS Online a na práci s atributy webové vrstvy, která je v prostorovém vztahu s jinou vrstvou. Ukázku si předvedeme na mapě s bodovou vrstvou dopravních nehod a polygonovou vrstvou okresů. Cílem bude vytvořit pop-up okno na vrstvě okresů, které poskytne přehled o počtu nehod dle atributu druh_nehody v rámci vybraného okresu.

Tvorba výrazu

  • V rámci definice výrazu použijeme geometrickou funkci Intersects(), jejímž výstupem je FeatureSet prvků z vrstvy dopravní nehody, které se nacházejí na území vybraného okresu. K dispozici máme i řadu jiných geometrických funkcí, které můžeme použít.
  • Dále využijeme funkci Distinct(), která vrací FeatureSet s jedinečnými hodnotami vybraného atributu. Poté v rámci cyklu For tato data projdeme a pro každou hodnotu vytvoříme filtr podle atributu druh_nehody.
  • Počet prvků daného atributového filtru sečteme pomocí funkce Count().

Celý výraz bude vypadat takto:

Po kliknutí na okres ve webové mapě získáme tento výsledek:

Autor: Petr Čejka