Jak v Survey123 vybírat klepnutím do obrázku

3. 4. 2020
  • Další

V mobilní aplikaci Survey123 je možné u otázek typu select_oneselect_multiple zvolit interaktivní metodu výběru odpovědi z obrázku ve formátu SVG. SVG je formát vektorové grafiky založený na jazyku XML, který umožňuje interaktivní propojení s aplikací Survey123. Kromě vektorové grafiky je možné do SVG souboru vložit i obrázky ve formátu JPG a PNG.    

Pro seznámení s touto metodou výběru byl vytvořen vzorový dotazník v aplikaci Survey123 Connect, který obsahuje různé možnosti jejího využití. Pro vyzkoušení vytvořte nový průzkum, vyberte Vzorky a vyhledejte dotazník s názvem Image-map.

Tvorba a příprava SVG

Obrázek ve formátu SVG můžete vytvořit nebo upravit v libovolném textovém editoru. Aby bylo možné v aplikaci vybírat oblasti obrázku, musí být formátování kompatibilní s aplikací Survey123. V dokumentaci Survey123 na webu naleznete minimální požadavky na formát SVG souboru. Pro úpravy a tvorbu SVG souborů je možné využít například volně šiřitelný software Inkscape nebo množství online SVG editorů.

Oblast obrázku pro výběr <path> musí obsahovat identifikátor id. Hodnota identifikátoru musí být shodná se seznamem hodnot pro výběr v listu choices. Takto vypadá zápis jednoduché směrové růžice v textovém editoru.

<svg
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  height="180"
  width="180">
  <g style="fill:#A9A9A9">
    <path id="S" d="M 75,75 90,0 105,75 Z"/>
    <path id="J" d="M 75,105 105,105 90,180 Z"/>
    <path id="Z" d="M 75,75 0,90 75,105 Z"/>
    <path id="V" d="M 105,75 105,105 180,90 Z"/> 
   </g>
</svg>

Konfigurace formuláře v Survey123 Connect

U otázky typu select_one nebo select_multiple zvolte metodu image-map, která se zadává ve formuláři do sloupce appearance.

Do sloupce media::image napište název SVG souboru, který zkopírujete do složky C:\Users\<uživatel>\ArcGIS\My Survey Designs\<název_průzkumu>\media. Ve vzorovém dotazníku naleznete v této složce již hotové SVG soubory.

Na listu choices vyplňte ve sloupci name hodnoty pro výběr.  

 

Pro tvorbu SVG souboru je možné využít program ArcGIS Pro, který umožňuje exportovat mapu přímo do formátu SVG. Vytvořený soubor je poté ještě třeba upravit v libovolném editoru vektorové grafiky, kde je třeba zrušit všechna seskupení až na úroveň objektu <path> a vyplnit identifikátor objektu ID, aby odpovídal seznamu hodnot ve sloupci name na listu choices.

Další tipy na tvorbu vlastní grafiky pro metodu image-map naleznete na blogu Esri v článku Using the image-map appearance in Survey123.