Jak ve verzi 10 pokračovat v editaci liniového prvku (přidat lomové body na konec linie)?

8. 12. 2010
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Jistě jste si všimli, že ve verzi 10 ve výchozím nastavení nástrojové lišty Editace chybí lišta Úloha (Task), stejně tak nástroj skici (sketch tool). Tato funkcionalita není "ztracena", lze ji přidat pomocí položky v menu Přizpůsobit (Customize). Postup je následující:

Menu Přizpůsobit (Customize) > Přizpůsobení... (Customize Mode...) > záložka Příkazy (Commands) > hledat položku "úloha" nebo v anglickém prostředí "task". Bude nalezena položka "Editační úloha" nebo "Edit Task". Tuto položku pak přetáhněte na lištu Editace.

Postup opakujte s nástrojem skici (sketch tool). Menu Přizpůsobit (Customize) > Přizpůsobení... (Customize Mode...) > záložka Příkazy (Commands) > hledat položku "skicovací nástroj" nebo v anglickém prostředí "sketch tool". Nalezenou položku pak přetáhněte na lištu Editace.

Lišta editace pak bude vypadat tak, jak ji znáte:

Nyní se již můžete pustit do editace linií:

 • Zahájit editaci.
 • Vybrat šablonu editace.
 • Nástrojem Editovat (černá šipka) vybrat již hotovou linii.
 • Vybrat nástroj skici.
 • V liště Úloha / Task zvolit: Pozměnit prvek (Modify feature).
 • Přidat lomové body na konec linie.
Autor: Petr Čejka