Jak ve verzi 10 přesunout licenční manažer z jednoho serveru na druhý?

8. 12. 2010
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Postup je následující:

 • Nainstalovat a autorizovat licenční manažer na stroji1.
 • Nainstalovat licenční manažer na stroji2. Na konci instalace se objeví okno ArcGIS License Server Administrator.
 • V levé části okna vybrat položku Authorization a v pravé části stisknout tlačítko Authorize Now, čímž spustíte průvodce autorizací (Software Authorization Wizard).
 • Zvolte výchozí možnost: Potřebuji autorizovat licence na svém licenčním serveru (I need to authorize licenses on my license server), zvolte odpovídající produkt k autorizaci a stiskněte tlačítko Další.
 • V dalším okně zvolte možnost: Autorizovat software prostřednictvím lokálního licenčního serveru (Authorize your software from a local license server) a stiskněte Další.
 • Zadejte jméno licenčního manažera na stroji1, ze kterého chcete licence přesunout.
 • Zadejte autorizační čísla(o) jednotlivých položek a počet licencí, které chcete přesunout.
 • Dokončete autorizační proces.
 • Spusťte licenční službu na stroji2. V levé části okna ArcGIS License Server Administrator vyberte položku Start/Stop License Service a stiskněte tlačítko Start.
Autor: Petr Čejka