Jak vytvářet reporty určené pro správu ArcGIS Online organizace?

7. 10. 2020
  • Webový GIS

Pro efektivní správu organizace na ArcGIS Online můžeme využít několik typů reportů. Možnost vytváření reportů administrátory organizace přibyla v posledních verzích ArcGIS Online a reaguje tak na potřeby administrátorů mít přehled o aktuálním stavu členů, počtu položek, kreditů a aktivity v rámci organizace na ArcGIS Online. Pomocí těchto reportů se správci mohou rozhodovat a odpovědět si na řadu otázek týkajících se členů a jejich obsahu. Jednotlivé reporty je následně možné exportovat do formátu CSV a podrobněji analyzovat např. v MS Excel.

Pojďme se nyní podívat, jak jednotlivé reporty můžeme vytvářet:

  • Ověřte, že jste do ArcGIS Online přihlášeni účtem s příslušným oprávněním pro tvorbu reportů.
  • V horní části domovské stránky ArcGIS Online klikneme na možnost OrganizaceStavReporty.

  • Pro vytvoření nového reportu klikneme na tlačítko Vytvořit zprávu.
  • Vybereme typ reportu. U reportů AktivitaKredit musíme kromě jména reportu vyplnit i časové období, za které chceme report generovat. Časový interval určíme tak, že v poli Doba trvání vybereme možnost Měsíc, nebo Týden. Následně dle vybrané doby trvání dále specifikujeme časové období pomocí roku, měsíce, popř. týdne.

  • Klikneme na tlačítko Vytvořit zprávu.  
  • Vygenerovaný report se uloží do seznamu v podkategorie Reporty. Odtud můžeme v reportech vyhledávat, měnit jejich název, stahovat jako CSV soubor anebo dále sdílet se členy v rámci organizace.
Autor: Petr Čejka