Jak vytvořit prázdnou hostovanou feature službu na ArcGIS Online?

19. 7. 2018
  • Webový GIS

V rámci červnové aktualizace ArcGIS Online přibyla nová funkce pro tvorbu hostované feature služby přímo v prostředí ArcGIS Online. Prázdnou hostovanou službu vytvoříme následujícími kroky:

  • Přihlásíme se do ArcGIS Online organizace a přepneme se na kartu ObsahMůj obsah.
  • Dále klikneme na možnost Vytvořit a z rozbalovacího menu vybereme možnost Vrstva prvků.

  • V následujícím dialogovém okně zůstaneme na kartě Ze šablony a zvolíme možnost Vytvořit vrstvu.
  • Vybereme si jakého typu bude nově vytvořená hostovaná feature služba (bod, linie, polygon). Rovněž je možné vytvořit hostovanou feature službu, která bude obsahovat více vrstev s různou geometrií – bod, linie, polygon.

  • Pokud budeme chtít vytvořit např. bodovou feature službu, klikneme na šablonu s názvem Points  – Vytvořit.
  • Pro změnu názvu vrstvy klikneme na výchozí název Point layer a přepíšeme jej, pokračujeme tlačítkem Další.
  • Nyní nastavíme rozsah hostované feature služby a opět pokračujeme přes tlačítko Další.
  • V posledním kroku vyplníme povinné položky jako jsou NadpisKlíčová slova a klikneme vše potvrdíme klepnutím na Hotovo.
  • Po vytvoření prázdné feature služby definujeme atributová pole, popř. domény. Postup přidání atributových polí a domén je popsán v jednom z předchozích článků.
Autor: Petr Čejka