Jak využít výpočetního výkonu osobního PC pro tvorbu mapové cache?

2. 12. 2013
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Generování mapové cache provádí standardně ArcGIS for Server. Máte-li však výkonný osobní počítač a nechcete zatěžovat server, lze mapovou cache vygenerovat pomocí výpočetního výkonu osobního počítače a mapovou cache poté importovat na ArcGIS for server.

 • Publikujte mapovou službu, pro kterou se bude vytvářet cache na osobním PC
 • Vytvořte schéma cache nástrojem Generate Map Server Cache Tiling Scheme z ArcToolbox > ServerTools > Caching. V nástroji zvolte následující parametry:
  • MXD, z kterého byla publikována mapová služba
  • Výstupní XML soubor schématu cache
  • Měřítka, v kterých bude mapová cache vygenerována
 • Pomocí nástroje Create Map Server Cache z ArcToolbox > ServerTools > Caching definujte mapové službě z kroku 1 nastavení cache. Parametr Tiling scheme zvolte PREDEFINED a poté zvolte XML soubor vytvořený v kroku 2.
 • V ArcMap otevřete MXD, z kterého byla vytvořena služba a vytvořte Tile Package pomocí File>Share As>Tile Package.
  • Pokud není možnost Tile Package přítomna, je třeba aktivovat volbu Enable ArcGIS Runtime Tools v nabídce Customize > ArcMap Options > Sharing
  • V dialogovém okně pro tvorbu Tile Package zvolte cestu k uložení Tile Package, dále na záložce Tile Format zvolte pro Tiling Scheme možnost A tiling scheme file a vyberte XML soubor vygenerovaný v kroku 2.
  • Spusťte generování Tile Package na osobním PC
 • Po dokončení tvorby Tile Package zvolte nástroje Import Map Server Cache z ArcToolbox > ServerTools > Caching a proveďte import Tile Package do struktury cache mapové služby. Jako parametr Source Cache Type zvolte TILE_PACKAGE a zvolte cestu k tile package vygenerovaném v předchozím kroku
 • Tím je proces vytvoření mapové cache na osobním PC a následný import na ArcGIS Server hotov.


Generování mapové cache