Jak zálohovat data uložená na ArcGIS Online?

8. 12. 2014
  • Serverový GIS
  • Další

Nejčastějším postupem, který pro zálohu dat uložených v rámci organizace doporučujeme, je vytvoření lokálních kopií dat na počítači.

Níže uvedený postup lze aplikovat pro data, která jsou vlastněna nebo sdílena organizací nebo uživatelem a jsou v jednom z následujících formátů: CSV, KML, shapefile, hostovaná feature služba a balíček vrstvy nebo mapy:

  • V ArcGIS Online klikneme na záložku Můj obsah.
  • Zobrazíme podrobnosti vybrané položky, kterou chcete zálohovat (pomocí malé černé šipky v řádku s danou položkou).
  • Ve vlastnostech položky klikneme na tlačítko Otevřít > Stáhnout.

V případě, že se jedná o hostovanou feature službu, klikneme na tlačítko Exportovat a vybereme jednu z následujících možností: Exportovat do CSV, shapefile nebo souborové geodatabáze. Po výběru dojde nejprve k vytvoření souboru ZIP, který je poté možné stáhnout stejným způsobem, jako v bodě 3. Hlavní výhodou exportu hostované feature služby do souborové geodatabáze je totiž uchování databázové logiky, kterou představují např. domény, relační třídy atd.

Zálohování dat na ArcGIS Online