Jak získat obsah z veřejného účtu ArcGIS?

31. 1. 2020
  • Desktopový GIS
  • Webový GIS

Máte v rámci veřejného účtu ArcGIS vlastní vrstvy prvků nebo webové mapy s mapovými poznámkami a chtěli byste s nimi pracovat v organizaci na ArcGIS Online nebo v ArcGIS Pro? Existuje několik možností, jak to udělat.

Přechod z veřejného účtu na účet v organizaci

První z možností je převést veřejný účet ArcGIS na účet v organizaci, a sice přijetím pozvánky do organizace ArcGIS Online. V tomto případě bude zachován veškerý obsah původního účtu.

ArcGIS Online Assistant

Pokud si chcete ponechat vlastní veřejný účet nebo vaše organizace neumožňuje převedení veřejného účtu, můžete použít nástroj ArcGIS Online Assistant. Ten slouží k přenesení obsahu z ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS napříč organizacemi nebo portály a podporuje také kopírování z veřejného účtu ArcGIS.

Vrstvy prvků ve veřejném účtu jsou však ukládány jako Kolekce prvků (Feature collections) a mají oproti Hostovaným vrstvám prvků (Hosted feature layers) určitá omezení. Převedené vrstvy je proto potřeba v obsahu ArcGIS Online/Portálu publikovat jako hostované vrstvy prvků, které vám umožní s vrstvami dále pracovat

Po přesunu webových map je však třeba mít na paměti, že i nadále zůstávají odkazy na vrstvy a služby v původním umístění. Odkazy je možné aktualizovat prostřednictvím ArcGIS Online Assistant Update the URLs of Services in a Web Map nebo ruční úpravou JSON souboru webové mapy.

Stažení dat do ArcGIS Pro

Data z veřejného účtu můžete také přímo zkopírovat na lokální disk a dále s nimi pracovat v aplikaci ArcGIS Pro. Stačí všechny požadované položky sdílet veřejně a následně v podrobnostech položky využít tlačítko Otevřít v ArcGIS Pro. Stažený soubor s příponou PITEMX (ArcGIS Pro Portal Item) spustí ArcGIS Pro s danou vrstvou nebo webovou mapou. Kopie vrstev jsou uloženy ve výchozí geodatabázi projektu, odkud je možné data dále publikovat do obsahu na ArcGIS Online nebo na portálu.