Jak zrychlit načítání statické mapové služby na ArcGIS Online?

2. 1. 2012
  • Serverový GIS
  • Další

Pak se Vám může stát, že i přesto, že jste vybrali statickou mapovou službu (mapovou službu s vytvořenou cache), je zobrazení mapy velice pomalé a ani nic nenasvědčuje tomu, že by se načítaly samostatné dlaždice.

Na vině bude pravděpodobně rozdílný souřadnicový systém podkladové mapy a přidaných mapových služeb. Pokud se liší, je server poskytující službu žádán o export mapy v odpovídajícím souřadnicovém systému, tedy v souřadnicovém systému podkladové mapy. Ke stejnému zpomalení může dojít i pokud mají dvě různé statické mapové služby rozdílné schéma cache.

Řešením je vybrat jako podkladovou mapu přímo Vaši mapovou službu. Po jejím vyhledání neklepejte na odkaz Add (Přidat), ale klepněte na název vrstvy samotný. Zobrazí se další nabídka, kde poslední možností je volba Use as basemap (Použít jako podkladovou mapu). Tímto zaručíte, že se Vám tato mapa bude zobrazovat jako podkladová a celá mapová kompozice převezme z této mapové služby souřadnicový systém i schéma cache.

Tento postup může pomoci i pokud zobrazujete dynamickou mapovou službu. Pokud je server žádán o dynamickou mapu v jiném souřadnicovém systému, dochází na straně serveru k transformaci mezi souřadnicovými systémy. I tento výpočet tedy bude uživatele stát zbytečný čas při čekání na vykreslení mapy.