Je ArcGIS Desktop 10 kompatibilní se staršími verzemi ArcPad?

27. 12. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Pro zviditelnění nástrojové lišty ArcPad Data Manager je nutné ručně přeregistrovat soubor ArcPadToolsGen2.dll, a to zadáním následujícího příkazu na příkazové řádce (cmd.exe):

ArcPad 8.0

c:\program files\common files\arcgis\bin\esriregasm.exe c:\program files\arcpad 8.0\desktop tools\arcpadtoolsgen2.dll

ArcPad 7.1.1

c:\program files\common files\arcgis\bin\esriregasm.exe c:\program files\arcpad 7.1\desktop tools\arcpadtoolsgen2.dll

(Příkaz zadejte na jediný řádek. Zalomení zde provedl webový prohlížeč.)

Při dotázání klikněte v dialogovém okně Register ArcGIS Assembly na tlačítko Register. Při dalším otevření aplikace ArcMap bude již nástrojová lišta ArcPad Data Manager k dispozici.