K čemu je určena a komu slouží Geometry Task Service

9. 12. 2013
  • Desktopový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Jedná se o metody zpřístupňující nejčastěji používané geometrické operace, jako je například vytvoření obalové zóny, provedení transformace mezi souřadnicovými systémy či zjednodušení geometrie vybraného prvku a další. Pro zvolený polygon je možné vypočítat jeho plochu a obvod a pro zvolenou linii lze vypočítat její délku. Dále je například možné ve vybraných geometrických objektech nalézt dvojici, která splňuje daný prostorový vztah.

Službu je možné využít ve webových aplikacích pro uživatele ArcGIS API for Flex, JavaScript nebo Silverlight, ArcGIS Server REST API, SOAP API a ArcGIS Mobile SDK.

 

Autor: Ondrej Chlup