Klávesové zkratky v ArcGIS Pro v češtině

13. 1. 2021
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.4
  • ArcGIS Pro 2.5
  • ArcGIS Pro 2.6

Přeložili jsme do češtiny dokument Klávesové zkratky v ArcGIS Pro, který obsahuje zkratky týkající se například navigace v mapě, tabulek, panelu obsah, práce s rastrovými a časovými daty a samozřejmě také editace.

Dokument Klávesové zkratky v ArcGIS Pro ve formátu PDF.

Pokud byste si chtěli stáhnout spíš anglický originál, naleznete jej na adrese http://links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts

Autor: Jan Souček