Konfigurace ArcGIS License Manager 10 pro komunikaci přes firewall

13. 12. 2010
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Při aktivovaném firewall se mohou mezi klientským počítačem a licenčním serverem s ArcGIS License Manager vyskytnout komunikační problémy v podobě nedostupnosti licencí. Aplikace ArcGIS License Manager využívá TCP/IP protokoly. Aktivní firewall tak může zablokovat porty, po kterých komunikace mezi licenční službou a klientem probíhá. Při implementaci firewall se proto doporučuje přiřadit procesům lmgrd a ARCGIS statické porty.

 • Klikněte na Start – Programy – ArcGIS – License Manager – License Server Administrator.
 • V tabulce obsahu zvolte Start/Stop License Server a klikněte na Stop.
 • Spusťte Průzkumník Windows a projděte do instalačního adresáře licenčního manažera (obvykle C:\Program Files\ArcGISLicense10.0\bin), kde se nachází soubor service.txt.
 • Tento soubor by měl vypadat podobně jako následující příklad:

SERVER this_host ANY
VENDOR ARCGIS
FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630

 • Přičlenění statických portů provedete tak, že na konec prvního řádku, ihned za termín ANY, zapíšete číslo portu (27000). Na konec řádku VENDOR ARCGIS doplníte řetězec PORT= a zapíšete druhé číslo portu pro ARCGIS proces, např. 27004. Doporučujeme využívat porty z vyhrazeného rozsah portů pro licenční manažer, 27000 – 27009. Po úpravě souboru bude syntaxe vypadat jako následující příklad:

SERVER this_host ANY 27000
VENDOR ARCGIS PORT=27004
FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630

 • Soubor uložte.
 • V aplikaci License Server Administrator klikněte na Start.
 • V tuto chvíli jsou pro licenční službu přiřazené statické porty. V dalším kroku povolte tyto porty ve firewall jako výjimky.