Konfigurace ArcGIS Notebook Serveru

29. 8. 2019
  • Serverový GIS

Tento článek navazuje na přechozí téma týkající se instalace ArcGIS Notebook Serveru. Dnes se zaměříme na následnou konfiguraci.

Tvorba site pro ArcGIS Notebook Server

Po úspěšné instalaci a autorizaci ArcGIS Notebook Serveru se nám ve webovém prohlížeči otevře konfigurační okno Site ArcGIS Notebook Serveru. V něm klikneme na tlačítko Continue a vybereme Create Site, vyplníme požadované údaje (jméno a heslo pro přístup – tzv. Primary Account). V dalším okně zvolíme cestu pro uložení konfigurace.

Povolení Web Socket

Před instalací Web Adaptoru je potřeba povolit protokol Web Socket pro komunikaci ArcGIS Notebook Serveru. Postup k povolení protokolu Web Socket se liší podle použitého webového serveru, respektive operačního systému. V našem případě se bude jednat o IIS na Windows 10.

V Ovládacích panelech systému Windows si otevřeme položku Programy a zvolíme sekci Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. V seznamu najdeme uzel pro Internetovou informační službu, dále Webové službyFunkce pro vývoj aplikací, kde v rozbaleném stromu vybereme Protokol Web Socket.

Po nastavení doporučujeme restartovat počítač s IIS i počítač s ArcGIS Notebook Serverem.

Instalace Web Adaptoru

Dalším krokem je instalace Web Adaptoru pro ArcGIS Notebook Server. Instalaci provedeme stejným způsobem jako v případě serveru nebo portálu. Web Adaptor nazveme unikátním jménem – například Notebook Server.

Protože se jedná o roli ArcGIS Serveru, zvolíme postup konfigurace ArcGIS Server. Nutnou podmínkou je zaškrtnout volbu Enable administrative access to your site through the Web Adaptor.

Ověříme, že administrátorské rozhraní je přes Web Adaptor dostupné.

Federace ArcGIS Notebook Serveru s Portal for ArcGIS

Po úspěšné konfiguraci ArcGIS Notebook Serveru a Web Adaptoru otevřeme Portal for ArcGIS, přesněji nabídku Moje Organizace Nastavení Servery.

Nyní zadáme URL adresy pro ArcGIS Notebook Server: do pole adresa URL služeb vepíšeme adresu ArcGIS Notebook Serveru přes Web Adaptor, do pole URL pro administraci zadáme přímou URL ArcGIS Notebook Serveru přes port.

Po zadání adres vše potvrdíme. Dialog nás vrátí na stránku s federovanými servery a zde vyčkáme na ověření, že portál je schopen správně komunikovat s ArcGIS Notebook Serverem.

Zůstaneme ještě na stejné stránce a sjedeme zcela dolů, kde volíme jednotlivé servery pro určité funkce na Portal for ArcGIS. V sekci Notebook Server rozklikneme rozbalovací nabídku a vybereme náš Notebook Server. Celou konfiguraci pak uložíme.

Máme-li vše správně, po uložení se nám v horní liště objeví nová položka Poznámkový blok (orig. Notebook).

Po kliknutí na záložku se otevře grafické rozhraní ArcGIS Notebook Serveru, kde můžeme dále pracovat.