Konverze topografické podkladové mapy (Basemap) z ArcGIS Online na mapu ve stupních šedi

24. 11. 2011
 • Desktopový GIS
 • Další
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Připojení k serveru s podkladovými mapami

Nejprve je třeba připojit jednotlivé podkladové mapy z portálu ArcGIS Online.

 • V Katalogovém okně zvolte položku GIS Servery.
 • Vyberte možnost Přidat ArcGIS Server.
 • Do URL serveru zadejte: http://services.arcgisonline.com/arcgis/services.

Mezi službami ArcGIS Serveru Vám nyní jako mapové služby přibyly jednotlivé podkladové mapy.

Tvorba mozaikové datové sady

 • Vytvořte novou souborovou databázi.
 • V ní vytvořte mozaikovou datovou sadu.
 • Přidejte do ní rastry – jako typ rastru vyberte Web Services a mezi službami přidaného ArcGIS Serveru najděte World_Topo_Map.

Nyní bude v mozaikové datové sadě barevný snímek topografické mapy.

Aplikace funkce Šedotón

 • Ve vlastnostech mozaikové datové sady vyberte záložku Funkce a vložte funkci Šedotón.
 • V dialogovém okně funkce Šedotón nastavte pro všechna pásma váhu 0,33 a potvrďte.

Podkladová topografická mapa je nyní zobrazena ve stupních šedi.

Topografická mapa

V souvisejících informacích naleznete odkaz na podrobnější návod v angličtině.