Legenda v PDF mapě vytvořené tiskovou službou ArcGIS for Server

9. 12. 2013
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Při exportu webové mapy do PDF pomocí tiskové služby ArcGIS for Server může dojít k chybnému zobrazení symbolů v legendě. Tento problém často nastává, je-li webová mapa exportována do formátu většího než A4. Problém se také vyskytuje v situaci, jsou-li v legendě obsaženy výplňové nebo obrázkové symboly. Chybné zobrazení symbolů legendy lze opravit velmi jednoduše:

 • Přihlaste se na server jako administrátor.
 • Zastavte službu ArcGIS Server (Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby).
 • Odhlaste se a přihlaste se do Windows účtem ArcGIS Server (tento účet byl Vámi specifikován během instalace, lze ho zjistit přes Správce úloh u procesu ArcSCO.exe).
 • Zvolte Start > Zařízení a tiskárny.
 • U výchozí tiskárny zvolte přes kontextové menu Předvolby tisku.
 • Dále v nastavení výchozího formátu papíru zvolte formát, který je větší než ten, který používáte při exportu webové mapy. Toto nastavení se může lišit v závislosti na výchozí tiskárně.
 • Odhlaste se a přihlaste se zpět jako administrátor.
 • Spusťte službu ArcGIS Server, kterou jste zastavily v kroku 2.
 • Vyzkoušejte export webové mapy.

Příklad chybně vygenerované legendy obsahující výplňové symboly:

Chyba v legendě

Správně by legenda měla vypadat takto:

správná legenda