Licencování ArcGIS Enterprise 10.7

4. 4. 2019
  • Serverový GIS
  • Webový GIS
  • ArcGIS 10.7

Video se věnuje generování licenčních souborů pro aplikace, role ArcGIS Serveru, nadstavby ArcGIS Enterprise 10.7 a licenčních souborů, které definují typ uživatele na Portal for ArcGIS.