Mapový balíček v praxi

10. 1. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Od verze ArcGIS Desktop 10 přibyla nově možnost vytvoření mapového balíčku (Map package), který je snadnou cestou, jak sdílet mapový dokument mezi uživateli. Mapový balíček je soubor s příponou MPK, který uchovává MXD dokument spolu s příslušnými daty zabalený v jednom přenositelném balíčku. Sdílení dat může probíhat jak na úrovni fyzického přenosu na úložném zařízení, tak i on-line mezi jednotlivými uživateli prostřednictvím ArcGIS Online.

Přistupování na ArcGIS Online je možné pomocí webového prohlížeče (na adrese http://arcgis.com) nebo rovnou prostřednictvím samotné aplikaci ArcMap tak, jak je znázorněno na obrázku.

Mapový balíček v praxi

Při vytváření mapového balíčku přes menu Soubor (File) > Vytvořit mapový balíček…(Create Map Package...) máme možnost volby, jakým způsobem chceme náš mapový balíček sdílet.

Vytvoření mapového balíčku

Postup pro vytvoření a následné nahrání mapového balíčku na ArcGIS Online můžeme automatizovat pomocí nástrojů z ArcToolbox s využitím aplikace ModelBuilder.


automatizace pomocí aplikace ModelBuilder

Pomocí nástroje Sbalit mapu do balíčku (Package Map) definujeme rozsah dat pro vytvoření mapového balíčku a následně s využitím nástroje Sdílet balíček (Share Package) jej nahrajeme na ArcGIS Online.

 

Autor: Petr Čejka