Mazání neaktivních účtů na portálu pomocí ArcGIS API for Python

21. 3. 2019
 • Webový GIS

Smazání účtu uživatele Portálu může administrátor (přesněji řečeno jakýkoliv uživatel s právem mazat uživatele) provést přímo z grafického rozhraní Portálu. Pokud využijeme ArcGIS API for Python, můžeme mazání uživatelů automatizovat, a navíc přidat i další podmínky, podle kterých se budou uživatelské účty ke smazání vybírat. V následujícím postupu si ukážeme jednoduchý příklad, jak smazat všechny uživatele, kteří byli určitou dobu na Portálu neaktivní:

 • Nejprve je potřeba provést instalaci ArcGIS API for Python. Pokud máme ArcGIS Pro 2.1 a vyšší, ArcGIS API for Python je již nainstalované a není potřeba žádná dodatečná konfigurace. (Instalační postup ArcGIS API for Python)
 • Skript můžeme začít psát přímo v IDE s podporou pro Python, v této ukázce však využijeme webovou aplikaci Jupyter Notebook. Pro její spuštění ve Windows 10 zvolíme Start, napíšeme jupyter a ve výsledcích vyhledávání vybereme možnost Jupyter Notebook (arcgispro-py3).
 • Po spuštění se otevře výchozí webový prohlížeč s webovou aplikací Jupyter Notebook, kde zvolíme možnost NewPython 3.
 • Nyní máme vše připravené a můžeme zkopírovat níže uvedený kód a vložit jej do Jupyter Notebook. Upravíme při tom parametry, které jsou na obrázku níže červeně podtrženy. Jedná se o:
  • URL Portálu a přihlašovací údaje účtu s příslušným oprávněním.
  • Unixový čas v sekundách, který představuje datum posledního přihlášení uživatele.
  • Jméno uživatele Portálu, ke kterému budou převedeny položky a skupiny smazaných uživatelů.  
 • Na obrázku níže můžeme rovněž vidět jednoduchý kód, který řeší převod data na unixový čas v sekundách.
 • Následně můžeme náš dokument uložit (File – Share As) a danou buňku s kódem spustit pomocí tlačítka Run. Rovněž je možné kód exportovat do souboru PY volbou File – Download As – Python (.py).

Ukázkový kód si můžete stáhnout v sekci „Související informace” napravo.

Autor: Petr Čejka