Metoda UpdateCursor ve výpočtu hodnot pole

15. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Schéma kódu:

  • Vytvořte geoprocessor.
  • Zadejte vstupní třídu prvků, která bude aktualizována.
  • Vytvořte objekt UpdateCursor.
  • Procházejte postupně řádky v tabulce a aktualizujte hodnoty na základě podmínky.

Příklad kódu:

# Import standardnich modulu a tvorba geoprocessoru.
import arcgisscripting, os, string, sys, time
gp = arcgisscripting.create()

# Nastaveni povoleni prepisovani.
gp.overwriteoutput = 1

# Datovy soubor, který ma byt aktualizovan.
fc = r“C:\Temp\testdata.shp“

# Vytvoreni UpdateCursor objektu
cur = gp.updatecursor(fc)
row = cur.next()
while row:

   # Ziskani hodnoty pole, podle kterého je provadena aktulizace.
   field1 = str(row.getvalue(“FIELD1“))

   # Podminene prikazy.
   # pokud field1 = value1, nastav field2 rovno
   NewVal1 atd.
   if field1 == “Value1“:
   row.FIELD2 = “NewVal1“
   cur.updaterow(row)
   row = cur.next()
   elif field1 == “Value2“:
   row.FIELD2 = “NewVal2“
   cur.updaterow(row)
   row = cur.next()
   else:
   row.FIELD2 = „NewVal3“
   cur.updaterow(row)
   row = cur.next()
del cur, row, gp

Autor: Petr Čejka