Možnosti automatizace pomocí jazyka Python

15. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Rozšíření možností jazyka Python se dotklo také uživatelského rozhraní. Ve verzi ArcGIS Desktop 10 najdete nové okno Python. do tohoto inovovaného prostředí je možné zadávat nejen arcgisové příkazy jazyka, ale i veškeré ostatní příkazy Python. Není tedy problém si pro práci importovat např. některé balíčky. Velkým přínosem je i dokončování psaných názvů funkcí nebo klíčových slov.

Z novinek, které modul arcpy nabízí patří například správa mapového dokumentu a jeho vrstev. Pomocí skriptu je možné měnit např. Definici podmonožiny dat (DefinitionQuery), symbologii vrstev pomocí souborů lyr a nebo kontrolovat a měnit datové zdroje jednotlivých vrstev.

V ukázce je uveden jednoduchý příklad takového skriptu, jež je upraven provložení do okna Python:

mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
dFrame = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd,"mapa")[0]
vrstva = arcpy.mapping.ListLayers(mxd,"*",dFrame)[0]
vrstva.replaceDataSource(".\\tool\\inputData.gdb","FILEGDB_WORKSPACE","parcela",True)
arcpy.RefreshTOC()
arcpy.RefreshActiveView()

Modul arcpy nám také dává možnost pracovat se zobrazeným výřezem datového rámce. Poskytuje nám možnost zjišťovat a nastavovat rozsah datového rámce, nastavovat jeho jméno, referenční měřítko a další vlastnosti. V návaznosti na předchozí ukázku kódu lze mapový výřez přesunout pomocí tohoto kódu:

dFrame.panToExtent(vrstva.getExtent(True))
arcpy.RefreshActiveView()

Významnou novinkou jsou funkce pro celkový export mapových výstupů do různých formátů. Mezi těmito formáty nechybí ani formát PDF, který je nejvhodnější pro konečné znázornění mapy a vytvoření celkové zprávy. Pro vytvoření PDF dokumentu s mapovou kompozicí můžeme použít příkaz z knihovny arcpy.mapping:

mxd.activeView = "PAGE_LAYOUT"
arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd,"parcely.pdf")
mxd.activeView = "mapa"

Postupy, které jsou v tomto článku nastíněny, představují základní stavební kameny práce s exportem mapové kompozice. Pokud z těchto kroků sestávíme geoprocessingový toolbox, získáme komplexní nástroj na vytváření PDF zpráv reagujícíh na uživatelský vstup, zobrazující mapu, výstupy georpocessingového zpracování a výsledek zabalený do pěkného formátu PDF.

Pokud se dodrží podmínky na typy vstupů a výstupů geoprocessingového skriptu, je možné pak takovýto nástroj publikovat pomocí ArcGIS Serveru. Tím je zaručena centralizace nástroje a možnost vzdáleného přístupu uživatelů k jeho funkci a výsledkům.

 

Autor: Petr Čejka