Možnosti rozdělení linie v ArcGIS Pro

2. 8. 2018
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS Pro 2.2

ArcGIS Pro nabízí několik nových možností pro dělení liniových prvků. Jedním z těchto nových způsobů je například možnost rozdělení linie na úseky o zadané délce. V následujícím článku si ukážeme tyto možnosti podrobněji.

V nabídce pro editaci linie, která se otevře po jejím označení, postupujeme takto:

 • Označíme linii, kterou chceme rozdělit
 • Přejdeme na záložku Edit, následně Modify a vybereme možnost Split

 • V horní části okna Split vybereme možnost By Value. Budeme tedy dělit linii podle zadané hodnoty.
 • V části Method můžeme volit mezi třemi metodami rozdělení:
  • Distance – Rozdělení linie podle zadané vzdálenosti. Lze určit, zda se linie bude dělit od počátku nebo od konce. U této metody dále můžeme vybrat mezi možnostmi:
   • Single Distance – Rozdělení linie v zadané vzdálenosti.
   • Equal Distances – Rozdělení linie na stejně dlouhé úseky. Navíc lze zadat kolik úseků se má vytvořit. Zbývající část linie může být ponechána samostatně nebo lze vybrat možnost “Distribute remaining length equally”, která nám zaručí, že zbývající délka bude rozpočítána mezi všechny části.
   • Varying Distances – Rozdělení linie podle zadaných úseků. Je možné zadat libovolné množství úseků. Zbývající část může být opět ponechána samostatně nebo lze zaškrtnout možnost “Distribute remaining length equally”, která nám zaručí, že zbývající délka bude rozdistribuována mezi všechny části.
  • Equal Parts – Rozdělení linie na zadaný počet stejně dlouhých částí.
  • Percentage – Rozdělení linie podle zadaných procent. Lze zadat, zda se linie bude dělit od počátku nebo od konce.

TIP: Ve spodní části je pro přehlednost modrý informační panel, kde je uvedena délka linie a informace, jakým způsobem bude linie rozdělena.

Autor: Adam Chrumko