Nahrazení a změna pořadí sloupců tabulky v třídě prvků

12. 4. 2018
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.5

Ve verzi ArcGIS Desktop 10.5 nebo vyšší a v ArcGIS Pro je možné změnit pořadí sloupců atributové tabulky pomocí geoprocessingového nástroje Třída prvků do třídy prvků (Feature Class to Feature Class).  Ve starších verzích ArcGIS Desktop 10.1 až 10.4 je možné změnit pořadí sloupců pomocí nástroje X‑Ray for ArcCatalog, tomuto tématu se věnuje článek Nahrazení a změna pořadí sloupců v tabulce v geodatabázi.

Pokud změníme pořadí sloupců v MXD dokumentu nebo v projektu ArcGIS Pro, nepromítne se tato změna do samotné třídy prvků. Chceme-li však pořadí atributů třídy prvků změnit, je nutné použít nástroj Třída prvků do třídy prvků (Feature Class to Feature Class) a stejný nástroj použijeme i v případě, že měníme pořadí sloupců u třídy prvků a tuto změnu chceme zachovat i při sdílení na ArcGIS Online.

Nástroj Třída prvků do třídy prvků (Feature Class to Feature Class) obsahuje totiž parametr Mapování polí. Tento parametr nám umožňuje změnit pořadí polí ve výstupní třídě prvků, smazat nebo vytvořit nové pole, případně i změnit mapování jednotlivých polí.

Použití nástroje v ArcGIS Desktop 10.5 a vyšší verzi:

  • Spustíme nástroj Třída prvků do třídy prvků (Feature Class to Feature Class). Tento nástroj se nachází v ArcToolboxu – Konverze dat – Do geodatabáze.
  • Vyplníme požadovaná pole. Ve spodní části okna, v části Mapování polí, se zobrazí seznam polí, které budou přeneseny do nově vytvořené třídy prvků.
  • V seznamu vybereme pole, které chceme přesunout a pomocí ovládacích prvků na pravé straně tato pole přesuneme buď nahoru nebo dolů. Pomocí ovládacích prvků je také možné pole přidávat nebo mazat. 

Třída prvků do třídy prvků

Použití nástroje v ArcGIS Pro:

  • Spustíme nástroj Třída prvků do třídy prvků (Feature Class to Feature Class). Tento nástroj se nachází v ArcToolboxu – Konverze dat – Do geodatabáze.
  • Vyplníme požadovaná pole. Ve spodní části okna, v části Mapování polí, se zobrazí seznam polí, které budou přeneseny do nově vytvořené třídy prvků.
  • V seznamu vybereme pole, které chceme přesunou a podržením levého tlačítka myši pole přesuneme na požadované umístění. Pomocí tlačítka „+“ v horní části obrazovky je možné přidat nové pole, tlačítkem „x“, které se zobrazí po najetí na položku, je možné dané pole odebrat.

Třída prvků do třídy prvků

UPOZORNĚNÍ: V ArcGIS Pro 2.1 je v tuto chvíli registrovaná chyba SW s označením BUG-000112158. Tato chyba způsobuje, že v nově vytvořené třídě prvků není zachováno nastavení domén, pokud je pole domén typu SHORT. Je tedy potřeba domény na požadovaném poli znovu nastavit.

Autor: Adam Chrumko