Nastavení limitního počtu překládaných kódovaných domén na webové službě

24. 1. 2020
  • Desktopový GIS
  • Webový GIS

Při publikaci webových služeb s více vrstvami na ArcGIS Serveru se může stát, že webové služby nevrací popisky doménových hodnot, ale přímo hodnotu kódu (například při identifikaci prvků v mapě), a to zejména u služeb, které obsahují větší počet obsáhlejších kódovaných domén.

To je způsobeno překročením počtu povolených kódovaných domén, které je dané nastavením parametru služby maxDomainCodeCount. V případě, že data obsahují celkově větší počet hodnot v doménách publikovaných tříd, než je hodnota maxDomainCodeCount, server raději překládání domén ukončí a vrací nepřeložené hodnoty, aby zachoval rychlost odezvy. Ve výchozím nastavení je tato limitní hodnota nastavena na 25 000, což bývá pro většinu případů dostatečné. Tuto hodnotu však můžeme v nastavení mapové služby patřičně navýšit, a to změnou nastavení v ArcGIS Server Manageru pro existující službu či při publikaci nové služby v ArcGIS Pro.

Nastavení v ArcGIS Manageru na již exitující webové službeNastavení v ArcGIS Server Manageru na existující službě.

 Nastavení při publikaci Webové Mapy v ArcGIS Pro

Nastavení při publikaci webové mapy v ArcGIS Pro.

Naopak nastavením tohoto parametru na hodnotu 0 lze překlad vypnout a server bude vracet pouze hodnoty kódu.

Autor: Martin Král