Nástroje pro kontrolu a opravu geometrie dle standardu OGC

25. 11. 2020
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.0
  • ArcGIS Pro 2.1
  • ArcGIS Pro 2.2
  • ArcGIS Pro 2.3
  • ArcGIS Pro 2.4
  • ArcGIS Pro 2.5
  • ArcGIS Pro 2.6

Nástroje Ověřit geometrii (Check Geometry), a Opravit geometrii (Repair Geometry) existují v ArcGIS Desktop již dlouhou dobu. V ArcGIS Pro však došlo k významnému vylepšení funkcionality a tyto nástroje nyní umožňují volbu metody ověření platnosti geometrie. Kontrola platnosti geometrie je důležitá zejména pro bezproblémové fungování softwaru při vizualizaci, editaci a pro korektní výstupy při analýzách geografických dat ve formátech souborové geodatabáze nebo shapefile.

Ve výchozím nastavení používají tyto nástroje metodu ověření geometrie dle standardu Esri, který zajišťuje dostatečnou kvalitu dat pro práci v ArcGIS Desktop.

Pokud však publikujeme data pro veřejnost, můžeme se setkat s požadavkem na platnost geometrie dle standardu OGC. V tom případě můžeme v ArcGIS Pro použít metodu ověření a opravu geometrie podle tohoto standardu.

Metodu kontroly a opravy geometrie dle OGC je doporučeno využít také před publikací dat na ArcGIS Online. Pokud publikujeme data obsahující hodnoty Z a M jako hostované vrstvy prvků na ArcGIS Online, může u některých prvků dojít ke ztrátě těchto hodnot. K tomu dochází, pokud vstupní vrstva obsahuje prvky s neplatnou geometrií. Při publikaci dat na ArcGIS Online totiž automaticky dochází k opravě geometrie dle standardů OGC.

Důležité

Je však důležité upozornit, že specifikace OGC nepodporuje nelineární segmenty, jako jsou Bézierovy křivky, kruhové a eliptické oblouky. Pro zachování tvaru těchto prvků je třeba nejprve nahradit tyto segmenty nástrojem Zhustit lomové body (Densify). Poté je možné provést opravu geometrie. Všechny zmíněné nástroje modifikují vstupní data, je proto třeba myslet i na zálohu dat.

Také v případě jakékoliv editace nebo modifikace dat v ArcGIS Pro již data nemusí být v souladu se specifikací OGC a musí být opakovaně provedena výstupní kontrola a oprava dle specifikace OGC.