Nástroje pro správu atributových pravidel v geodatabázi v ArcGIS Pro 2.1

23. 3. 2018
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS Pro 2.1

Atributová pravidla jsou novinkou, která zajišťuje snazší editaci a přitom také zabezpečuje integritu dat v enterprise geodatabázi. Pomocí atributových pravidel lze v jazyku Arcade definovat, jaké hodnoty se mají do atributu v závislosti na ostatních atributech dopočítávat, případně definovat, jakých hodnot smí pole nabývat. Atributová pravidla jsou tak obdobou databázových triggerů či databázových integritních omezení (db constraint), výpočty však provádí ještě před odesláním změn do geodatabáze samotný klient.

ArcGIS Pro od verze 2.1 obsahuje sadu nástrojů pro základní práci s atributovými pravidly. Jedná se o nástroje:

 • Add Attribute Rule pro definici nového atributového pravidla. Se vstupními parametry název a popis nového pravidla, tabulka a sloupec pro které má pravidlo vzniknout, zda bude dopočítávat (calculate) hodnotu či naopak hodnotu kontrolovat (constraint), výběr události spouštějící atributové pravidlo (zda bude reagovat na akce insert, update nebo delete), zda má být ve sloupci umožněna editace a samozřejmě také vzorec v Arcade pro výpočet (nebo kontrolu) hodnoty atributu. Možné je také vytvořit chybové hlášky, které se editorovi objeví, pokud úprava atributu nesplní kontrolu.
   
 • Delete Attribute Rule pro odebrání existujícího atributového pravidla z datové sady (třídy prvků nebo tabulky).
   
 • Export Attribute Rules pro export definic existujících pravidel do souboru CSV.
   
 • Import Attribute Rules pro import pravidel ze souboru CSV do geodatabáze.
   

Autor: Martin Král