Nová funkcionalita v Service Pack 2 pro ArcGIS Desktop 10 - Continue Feature Tool

17. 5. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Nástroj Pokračovat v editaci prvku umožňuje např. prodloužit linii nebo přidat novou část do vícenásobného prvku. Tento nástroj nebyl v základní verzi 10 obsažen a byl přidán jako nová funkcionalita do opravného balíčku SP2.

Nástroj není ihned po nainstalování SP2 v rozhraní aplikace ArcMap k dispozici a je potřeba jej přidat na nástrojovou lištu v režimu Přizpůsobení (menu Přizpůsobit > Přizpůsobení... > záložka Příkazy > Kategorie: Editace > Příkaz: Pokračovat v editaci prvku).


Nástroj pokračovat v editaci prvku

Prodloužení linie

Jedním z nejčastějších použití tohoto nástroje je prodloužení linie přidáním segmentů za její poslední lomový bod. Potřebujete-li doplnit segment na opačný konec linie, je potřeba obrátit směr linie. To provedete volbou položky Převrátit z menu, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka nad skicou. Pomocí nástroje Pokračovat v editaci prvku pak můžete snadno doplnit další segmenty linie.

Prodloužení linie

Přidání nové části do vícenásobného prvku

Dalším možným využitím nástroje je vytváření vícenásobných prvků (tzv. multipart). Nové části prvku není potřeba digitalizovat samostatně a následně je slučovat s existujícími částmi, jako tomu bylo v základní verzi 10, ale stačí vybrat stávající část prvku, stisknout ikonu nástroje Pokračovat v editaci prvku a vytvořit další část nebo více částí prvku.

Editaci části vícenásobného prvku lze ukončit výběrem položky Dokončit část v menu, které se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši, nebo stiskem klávesy SHIFT a dvojklikem; editaci celého vícenásobného prvku pak lze ukončit výběrem položky Dokončit skicu nebo stiskem klávesy F2 či dvojklikem.

Přidání nové části do vícenásobného prvku