Nová generace mapového prohlížeče

4. 12. 2019
  • Webový GIS

S novým vydáním ArcGIS Online byla všem uživatelům zpřístupněna beta verze mapového prohlížeče nové generace, který je postaven na rozhraní ArcGIS API for JavaScript 4.x. To nabízí celou řadu nových funkcí a zcela nový vzhled.

V současné době se jedná o beta verzi, kterou je možné vyzkoušet prostřednictvím nabídky aplikací v ArcGIS Online. Zatím sice neobsahuje všechny nástroje a funkce, ale již nyní je v ní možné tvořit nové mapy, které jsou využitelné i v ostatních aplikacích platformy ArcGIS.

Na první pohled si všimneme jiného rozvržení nástrojů a ovládacích prvků. V levé části se nacházejí prvky pro načtení a uložení mapy a pro organizaci vrstev, nachází se zde také nástroje pro sdílení mapy a tisk, který nově nabízí přímý export do PDF. V položce What´s next se také dozvíte plány budoucího rozvoje aplikace. Do pravé části se přesunuly prvky pro úpravu vlastností vrstev a analytické nástroje pro hledání, měření, navigaci a geolokaci. 

Novou funkcí je okamžitá změna symbolů v mapě, takže rychleji naleznete nejvhodnější vizualizaci pro zobrazovaná data. Tuto vlastnost využijete například při volbě barevné škály nebo pro nastavení průhlednosti.

Okamžité překreslení mapy platí i pro filtrování dat, takže vliv filtru můžete vidět ještě před jeho uložením. Šedou barvou se v tomto náhledu zobrazí data, která aktuální nastavení filtru skryje.

Přibyly také nové styly vykreslování, mezi nimi i metoda teček (Dot Density), která umožňuje zobrazení koncentrace jevu z absolutních hodnot v atributu plošné vrstvy.

Mezi další novinky patří například:

  • Ukotvení automaticky otevíraných oken za účelem zajištění lepšího zobrazení, zejména u mobilních zařízení. Pokud okno překrývá funkce na mapě, můžete k přesunu překryvného okna do postranního rohu prohlížeče map použít ukotvení.
  • Zobrazení přílohy v automaticky otevíraných (pop-up) oknech ve výchozím nastavení. Není již tedy nutné konfigurovat zobrazení pomocí jazyka Arcade nebo pro zobrazení kliknout na hypertextový odkaz přílohy.

Další plány vývoje aplikace je možné sledovat a diskutovat v komunitě GeoNet na stránce produktu Map Viewer Beta.

V současné verzi není možné přidat do mapy dlaždicovou vrstvu v jiném souřadnicovém systému, než je aktuální zobrazení webové mapy. Toto omezení bude v některé z dalších verzí odstraněno a bude možné přidávat vrstvy stejně jako v současné verzi prohlížeče.

Pokud tedy chcete pracovat s dlaždicovou vrstvou v S-JTSK, otevřete existující webovou mapu, která je v zobrazení S-JTSK, a poté můžete přidat do mapy dlaždicové vrstvy v S-JTSK.  

Během fáze beta bude prohlížeč map k dispozici pouze v ArcGIS Online. Po oficiálním vydání v ArcGIS Online bude nový prohlížeč map k dispozici také v nadcházející verzi ArcGIS Enterprise.