Nová topologická pravidla v ArcGIS Desktop 10

13. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.3
POINT BOD

Must be coincident with

Must be disjoint

Body se musí krýt s

Body se nesmí navzájem překrývat

POLYGON POLYGON
Contains one point Musí obsahovat právě jeden bod
LINE LINIE

Must not intersect with

Must not intersect or touch interior with

Must be inside

Nesmí se překrývat ani protínat s

Nesmí se překrývat, protínat ani dotýkat (mimo konců) s

Musí ležet uvnitř

 

Autor: Petr Čejka