Nová třída arcpy.EnvManager pro nastavení prostředí

10. 4. 2019
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.6
  • ArcGIS Pro 2.2
  • ArcGIS Pro 2.3

Od verze ArcGIS Pro 2.2 a ArcGIS Desktop 10.6 je v rámci knihoven ArcPy k dispozici nová třída arcpy.EnvManager. Tu lze použít k nastavení parametrů geoprocessingového prostředí (Geoprocessing Environments) platných v rámci určitého bloku with. Po ukončení bloku jsou parametry automaticky resetovány na jejich původní hodnoty. Není tedy nutné tyto parametry před jejich dočasnou změnou pomocí arcpy.env načítat a po ukončení bloku znovu nastavovat zpět. Při vytvoření instance třídy se jako argument používá jedna či více dvojic key-value (**kwargs) oddělených čárkou.

Například chceme pomocí env.EnvManager nastavit parametry prostředí cellsizeextent:  

...
with arcpy.EnvManager(cellSize=10, extent='-16, 25, 44, 64'):
    # do konce bloku bude ArcPy počítat s tímto nastavením hodnot cellSize a extent

...

Příklad respektování proměnných nastavených pomocí arcpy.EnvManager ve with bloku

 

 

Autor: Martin Král