Nové editační nástroje v ArcGIS Pro 2.4

25. 9. 2019
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.4

ArcGIS Pro 2.4 přineslo velké množství novinek, o kterých jsme již informovali v aktualitách na našich stránkách. V tomto článku se podíváme speciálně na vybrané editační nástroje.

  • Přenést atributy je nový nástroj pro editaci atributů. S nástrojem se pracuje tak, že nejprve označíme zdrojový prvek v mapě a poté označíme cílový prvek, do kterého chceme přenést atributy. Atributy lze přenést do více cílových prvků podržením klávesy SHIFT. Je možné přenášet atributy v rámci jedné vrstvy i mezi vrstvami. V případě překryvu prvků nástroj označí prvek ve vrstvě, která je výše v podokně Obsahu.

  • S nástrojem Přenést atributy přibyla také funkce Mapování polí, kde je možné přizpůsobit párování polí. Při automatickém párování dojde k přenosu atributů mezi poli se stejným názvem. Je zde možné také vytvořit vlastní výraz pomocí jazyka Arcade. Funkci Mapování polí nově využívá i nástroj Kopírovat a vložit atributy z kontextové nabídky v podokně Atributy.

     
  • Sekvenční číslování je zcela nová funkce, která umožňuje automatické očíslování prvků dle jejich umístění. Pořadí číslování definujeme tak, že nakreslíme linii přes prvky, které chceme očíslovat. Pokud vybereme textové pole pro číslování, můžeme také definovat text před nebo za číslem v poli Formát. Pokud tedy zadáme například formát: Rozvojová plocha ### bude text vypadat takto: Rozvojová plocha 001. Dále můžeme definovat počáteční hodnotu a interval zvýšení čísla. Další příklady užití nástroje jsou uvedeny v dokumentaci k tomuto nástroji.
     
  • Nastavit toleranci přichytávání nakreslením kruhu je vylepšení, které umožňuje nastavit toleranci přichytávání přímo v mapě. Nástroj nalezneme po rozbalení dalších možností nástrojů Přichytávání na kartě nástrojů Editace. Po vybrání nástroje klikneme do mapy levým tlačítkem myši a tažením kurzoru od středu kružnice nastavíme toleranci. Toleranci potvrdíme stisknutím levého tlačítka.