Nové portály pro vývojáře

16. 12. 2013
  • Další

Esri pracuje na rozvoji svého softwaru ve všech směrech. I pro vývojáře za poslední rok připravila mnohé novinky. V roce 2013 byly spuštěny dva webové portály, které jsou novinkou v přístupu k vývojovým prostředím a distribuci hotových aplikací.

ArcGIS for Developers

ArcGIS GIS for Developers je nový rozcestník, chcete-li platforma, sloužící pro přístup k sadě vývojových nástrojů.

ArcGIS for Developers

Tato stránka slouží v prvé řadě jako výchozí bod pro dohledání nápověd, referenčních příruček, popisu funkcí a ukázek kódu pro jednotlivá vývojová prostředí: webová API, platformy pro chytré telefony a ostatní Runtime.

Z tohoto hlediska by bylo možné webový portál považovat za jakéhosi nástupce stránky resources.arcgis.com. Zásadním rozdílem je začlenění developers.arcgis.com do ArcGIS Online.

Hlavní změna

Vývojář se zájmem o ArcGIS na jakékoliv platformě si může zdarma vytvořit účet na developers.arcgis.com. S tímto účtem získává:

  • možnost stahovat vývojové nástroje pro dané platformy (knihovny, začlenění do IDE, přidružené nástroje),
  • ArcGIS Online Subscription s jedním uživatelem a 50 kredity na měsíc: tedy možnost využívat služby ArcGIS Online jako je například routing, geocoding a samozřejmě i analytické nástroje pro vývojové účely a testování.


ArcGIS for Developers

Podstatnou změnou je také to, že zaregistrovaný vývojář přímo na stránkách developers.arcgis.com získává licenční kódy pro registraci vývojového prostředí (na neomezený počet strojů) a zároveň též licenci Basic pro Runtime aplikace. Je tedy okamžitě vybaven pro vývoj a také nasazení Runtime aplikací s licencemi Basic.

Poslední, co vývojáři v tuto chvíli zbývá, je sednout za počítač, vytvořit si účet na developers.arcgis.com a něco ve svém oblíbeném programovacím prostředí vytvořit.

ArcGIS Marketplace

Vyloženou novinkou v systému distribuce aplikací a datových služeb je portál ArcGIS Marketplace. Jedná se o prostředí, s jehož pomocí může vývojář nabízet jím vytvořené aplikace a kde může uživatel aplikace vyhledávat a objednávat.

Aby mohl vývojář své aplikace na Market Place umístit, musí splnit několik podmínek:

  • být zapojen do programu Esri Partner Network,
  • být zapojen do programu ArcGIS Online Campaign,
  • samotná aplikace musí využívat ArcGIS Online.

Podmínkou pro uživatele čerpající službu je mít aktivní ArcGIS Online Subscription.


ArcGIS Marketplace

Jaký je princip užití aplikací

Postup je následovný: vývojář vytvoří danou aplikaci a umístí ji na ArcGIS Marketplace, kde o ni uživatel ArcGIS Online může projevit zájem. Tím je kotnaktován vývojář, jenž se s uživatelem následně spojí a domluví si podmínky úhrady. Když je vše domluveno, uživatel může aplikaci ihned začít využívat. Pokud se blíží konec domluveného termínu užívání, je informován jak vývojář, tak uživatel, aby byla možnost termín prodloužit.