Nové SQL funkce pro ST_GEOMETRY v PostgreSQL 10.6

22. 2. 2018
  • Desktopový GIS
  • Serverový GIS
  • ArcGIS 10.6

V ArcGIS 10.6 přibyly dvě nové funkce pro ST_GEOMETRY v PostgreSQL.

ST_GeomFromCollection

První z nich je funkce ST_GeomFromCollection, díky níž získáte přístup ke každé jednotlivé geometrii v multipart geometrii. Je-li vstupní geometrie kolekcí nebo vícedílnou geometrií (např. z ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon) vrátí tato funkce geometrii pro každou složku. Spolu s geometrií získáte i pořadí prvku ve vstupní geometrii.

Pro získání samotné geometrie lze funkci použít takto:

(sde.st_geomfromcollection (shape)).st_geo.

Obdobně potřebujeme-li jen výpis pozic geometrií, zadáme výraz:

(sde.st_geomfromcollection (shape)).path[1]

ST_DWithin

Druhou novou funkcí pro ST_GEOMETRY je ST_DWithin, která porovná vstupní geometrie a určí, zda vůči sobě leží, nebo neleží v zadané vzdálenosti. Vstupními parametry jsou dvě porovnávané geometrie a vzdálenost. Funkce vrací boolean hodnotu pravda/nepravda.

Tyto funkce jsou pro SQL dotazy dostupné po instalaci (či aktualizaci) 10.6 PostgreSQL geodatabáze, případně bez aktualizace po nahrazení starší knihovny ST_GEOMETRY knihovnou verze 10.6.

Autor: Martin Král