Obnova projektu ArcGIS Pro

3. 9. 2020
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.6

Ve verzi ArcGIS Pro 2.6 přibyla velmi užitečná funkce, díky které je možné obnovit rozpracovaný projekt v ArcGIS Pro ze zálohy. Záloha se ukládá ve výchozím nastavení každých pět minut. Interval lze změnit v Možnostech aplikace v kategorii Obecné.

Funkce Obnova projektu ukládá provedené změny v zadaném intervalu do složky .backups, která se nachází v adresáři projektu. Do zálohy se ukládají všechny akce od předchozího uložení projektu, které se normálně do projektu ukládají. Nezálohuje se tak například editace dat v geodatabázi. Pokud dojde k pádu aplikace, funkce Obnova projektu najde zálohu v adresáři .backups a nabídne její obnovení. (Případně můžete v této složce zálohu projektu vyhledat sami.)

Když ukončíte ArcGIS Pro obvyklým způsobem, záloha, která se tvořila, se automaticky smaže a znovu se začne vytvářet při novém spuštění aplikace.