Oříznutí mapového rámce podle vrstvy v ArcGIS Pro

21. 2. 2019
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS Pro 2.3

Funkce oříznutí mapového rámce nachází své uplatnění při vytváření výkresů. Po nastavení ořezu mapového rámce jsou nadále zobrazována jen data nacházející se uvnitř hranice vybrané vrstvy, a to buď celé vrstvy, nebo pouze vybraných prvků.

V následující ukázce nám pro ořez bude sloužit vrstva Kraje__polygony.

Ukázkový layout, v kterém je možné využít ořez mapového rámce.

Oříznutí všech vrstev v mapovém rámci

 • Po kliknutí pravým tlačítkem na mapu v tabulce obsahu zvolíme Properties.
 • V nabídce přibyla nová možnost Clip Layers, zde zvolíme Clip to the outline of features.
 • Zobrazí se vrstvy vhodné k ořezu mapového rámce, zvolíme požadovanou vrstvu a na výběr máme ze tří možností:
  1. All features – k ořezu se využije celá vrstva.
  2. Selected features – k ořezu se využijí vybrané prvky z vrstvy.
  3. Features currently in view – k ořezu budou vybrány ty prvky, které jsou momentálně zobrazené v mapovém okně.
 • Kliknutím na jednu z těchto možností se v miniatuře zobrazí náhled obrysu území.

Nastavení Clip Layers

Po potvrzení se všechny vrstvy v mapě oříznou podle vybraného území. Jelikož v našem případě byl vybrán Liberecký kraj, je výsledek následující:

Další nastavení ořezu mapového rámce

Můžeme oříznout i jen určité vrstvy a ostatní zachovat beze změny. Po vybrání vrstvy vhodné k ořezu (viz výše) se v nabídce Exclude layers from clipping objeví tabulka, ve které můžeme vybrat vrstvy, které ořez neovlivní, a tak zůstanou v původním stavu.

Poslední volbou je vzhled ořezu mapového rámce, který lze měnit v nabídce Border symbol. Více symbolů naleznete pod možností More line symbols. Vzhled hranice ořezu lze ještě doladit změnou barvy a velikosti linie. Následující obrázek tak ukazuje případ, kdy jsme ořízli data letišť na oblast Libereckého kraje a hranici ořezu nastavili červeně.

Autor: David Novák