Patch pro ArcSDE for SQL Server Express (Personal Edition) ver. 10

15. 7. 2010
  • Další
  • ArcGIS 10.0

Společnost ESRI vydala opravný patch pro produkt ArcSDE for SQL Server Express (Personal Edition), který je součástí instalačního média ArcGIS Desktop 10.0. Při snaze o vytvoření nové geodatabáze pomocí aplikace ArcCatalog se objevuje chybová zpráva: "Error creating this geodatabase. No ArcSDE server license found." Patch tuto chybu opravuje zapsáním korektních licenčních klíčů do registru počítače.

Autor: Martin Král