Plánované vyřazení aplikací ArcGIS Collector, Explorer a Tracker

21. 1. 2021
  • Webový GIS

Nová mobilní aplikace ArcGIS Field Maps vznikla proto, aby zjednodušila práci v terénu. Pro uživatele je pohodlnější, když má všechny funkce k dispozici v jediné aplikaci, a stejně tak je to výhodnější i pro vývojáře. V ArcGIS Field Maps nyní nalezneme veškerou funkcionalitu dnes samostatných aplikací ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer a ArcGIS Tracker. Postupně budou přibývat i funkce aplikací ArcGIS Workforce a ArcGIS Navigator a samozřejmě také i zcela nové nástroje.

Místo aplikací Collector, Explorer a Tracker je doporučeno používat ArcGIS Field Apps. Aplikace Collector, Explorer ani Tracker již nebudou získávat nové nástroje a funkce, pokud však bude třeba, vyjde bezpečnostní aktualizace, aby aplikace mohly dál v systému bezpečně fungovat. V prosinci 2021 skončí pro ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer a ArcGIS Tracker (pro iOS i Android) veškerá podpora a pravděpodobně budou vyřazeny z obchodů s aplikacemi.

Přechod na aplikaci ArcGIS Field Maps

Přechod na aplikaci ArcGIS Field Maps by měl být velmi plynulý.

  • Není potřeba měnit uživatelské licence. Aplikace používá stejné typy licencí jako původní aplikace a uživateli nabízí nástroje odpovídající jeho licencím.
  • Není se třeba učit novým postupům. Aplikace totiž pracuje se stejnými webovými mapami a její uživatelské prostředí je velmi podobné předchozím aplikacím. Ve většině případů nepoznáte při práci rozdíl mezi předchozí aplikací a Field Maps.
  • Pokud uživatelé pracují s offline mapami, budou si je muset do ArcGIS Field Maps stáhnout znovu.
  • Pokud využíváte spouštění aplikace s parametrem pomocí App Link, bude potřeba tyto příkazy upravit.
  • ArcGIS Field Maps zahrnuje i novou webovou aplikací pro lepší správu map určených pro práci v terénu.

Podrobnější informace naleznete v brožuře Esri ArcGIS Field Maps Migration Guide, která vám pomůže ArcGIS Field Maps začít používat.

Zdroje informací

Představení ArcGIS Field Maps (blog v češtině)

ArcGIS Field Maps (workshop v češtině, záznam z YouTube)

ArcGIS Field Maps Migration Guide (průvodce migrací, anglické PDF)

ArcGIS Field Maps Offline Guide (průvodce pro práci s offline mapami, anglické PDF)

Autor: Jan Souček