Pokročilá editace vektorových dat v ArcGIS Pro

27. 3. 2019
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.0
  • ArcGIS Pro 2.1
  • ArcGIS Pro 2.2
  • ArcGIS Pro 2.3

Video vás provede využitím klávesových zkratek pro zadání konkrétních úhlů a délek, stejně jako využitím editačních nástrojů pro tvorbu pravých úhlů.
Dále si představíme některé nové nástroje pro editaci, jako jsou „Dělit polygony“ a „Oblouk definovaný tečnami“.
V poslední části videa se zaměříme na tvorbu křivek (oblouků) na liniích.

Autor: David Novák