Postup zprovoznění Jupyter notebooku nad klonovaným Python prostředím

17. 10. 2019
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS Pro 2.4

Jak jsme si již v jednom z předchozích článků ukázali, pokud chceme Python prostředí ArcGIS Pro obohatit o další balíčky je nutné nejprve vytvořit klon prostředí, do kterého je následně nainstalujeme. Součástí instalace ArcGIS Pro je i komponenta pro vývoj v prostředí Python – Jupyter notebook. Výchozí instalace Jupyter notebooku je ale pevně spojena s výchozím prostředím Python ArcGIS Pro. 

Abychom tedy Jupyter notebook spouštěli s naším pracovním prostředím, je nutné správně nastavit příslušný odkaz:

 • Otevřeme seznam zástupců v sekci ArcGIS Pro:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArcGIS\ArcGIS Pro, zde vybereme zástupce Jupyter Notebook a zkopírujeme jej do umístění, ze kterého se bude spouštět.
 • Klikneme na zástupce pravým tlačítkem a vybereme položku Vlastnosti. Zde smažeme obsah v poli Cíl a nahradíme jej následujícím :
  C:\Users\<jméno uživatele>\AppData\Local\ESRI\conda\envs\<název klonovaného prostředí Python>\pythonw.exe "C:\Users\<jméno uživatele>\AppData\Local\ESRI\conda\envs\\<název klonovaného prostředí Python>\Scripts\jupyter‑notebook‑script.py"
  Cesta se odvíjí od toho, kde je daný klon prostředí fyzicky umístěn (výše uvedená cesta je pouze ilustrační příklad).
 • Potvrdíme tlačítkem OK a otestujeme spuštěním.
 • Otevře se příkazová řádka a po chvíli i okno grafického rozhraní ve webovém prohlížeči (URL adresa pro případné manuální zadání je http://localhost:8888/tree).

 • V nabídce v pravé části hlavního okna vybereme položku New – Python 3 a otevřeme tak nový pracovní sešit a můžeme začít pracovat.