Použití editační mřížky v ArcGIS Pro ve 2D i 3D

16. 3. 2018
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.0

Při editaci v ArcGIS Pro můžete mimo jiné využít i tak zvanou editační mřížku. Tuto mřížku je možné podle potřeby různě upravit a použít například při vektorizaci budov na rastrovém podkladu. Navíc je možné využít ji jak ve 2D mapě, tak i ve 3D scéně. Protože se může jednat o skutečně dobrého pomocníka, ukážeme si, jak tuto mřížku zapnout, nastavit a pracovat s ní.

Zapnutí a nastavení mřížky ve 2D mapě

Zapnutí mřížky je možné pomocí tlačítka Mřížka ve spodní části obrazovky.

Najetím myši na toto tlačítko se zobrazí další možnosti nastavení.

Základní nastavení rozestupu a orientace můžeme provést přímo v malém okně Mřížka. V okně Nastavení mřížky lze pak nastavit rozšířené možnosti jako například styl a barvu mřížky nebo způsob přichytávání. Tlačítkem Nastavit počátek a rotaci nastavíme počátek mřížky a její rotaci.

Po kliknutí na toto tlačítko dojde k přichycení mřížky na kurzor myši. Prvním kliknutím do mapy nastavíme počátek mřížky, následně můžeme mřížku natočit dle požadavku a druhým kliknutím nastavíme její rotaci.

Následně můžeme mřížku využít například pro přesnou vektorizaci budov na rastrovém podkladu. Vhodné je pro tyto účely zapnout přichytávání na mřížku.

Zapnutí a nastavení mřížky ve 3D scéně

Mřížku můžeme použít i v lokální scéně (v globální scéně zatím není dostupná). Zapnutí i nastavení mřížky ve 3D scéně je velmi obdobné jako ve 2D mapě.

Zapnutí mřížky je opět možné pomocí tlačítka Mřížka (Grid) ve spodní části obrazovky, a stejně tak i rozšířené možnosti otevřeme tlačítkem Nastavení mřížky (Grid Settings…). Zde si můžeme všimnout, že navíc přibyla i možnost nastavení výšky (Elevation), ve které se mřížka nachází.

Základní nastavení rozestupu a orientace můžeme provést opět přímo v malém okně Mřížka (Grid). Tlačítkem Nastavit počátek a rotaci (Set Origin and Rotation) nastavíme počátek mřížky, její rotaci a výšku.

Po kliknutí na toto tlačítko dojde k přichycení mřížky na kurzor myši. Prvním kliknutím do mapy nastavíme počátek mřížky a výšku, následně můžeme nastavit rotaci mřížky a druhým kliknutím vše potvrdíme. Přichytávání na mřížku pro přesné kreslení lze samozřejmě zapnout i ve 3D scéně.

Mřížku ve 3D scéně lze využít například i k tvorbě nebo editaci objektů typu Multipatch.

Autor: Adam Chrumko