Použití mozaikové datové sady pro zpracování družicových snímků

16. 12. 2013
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

V praktické ukázce si ukážeme, jak využít šablonu pro zpracování snímků z družice GeoEye-1, následně aplikovat funkci pro mozaikovou datovou sadu a nakonec vše společně publikovat jako Image službu.

 • Založení mozaikové datové sady provedeme v Katalogovém okně. Na vybranou geodatabázi klikneme pravým tlačítkem a vybereme možnost Nový – Mozaiková datová sada.
 • V dialogovém okně Vytvořit mozaiku zadáme název mozaikové datové sady, nastavíme souřadnicový systém a u definice produktu vybereme možnost NATURAL_COLOR_RGBI.
 • V okně Katalog klikneme pravým tlačítkem myši na nově vytvořenou mozaikovou datovou sadu a vybereme možnost Přidat rastry.
 • V dialogovém okně Přidat rastry do mozaiky nastavíme Typ rastru na možnost GeoEye-1 a klikneme na tlačítko Vlastnosti typu rastru, kde na záložce Obecné změníme typ pro Zpracování šablon na hodnotu Multispectral a potvrdíme tlačítkem OK.

Přidat rastry do mozaiky

 • Jako Vstup nastavíme adresář, kde máme umístěné snímky pro zpracování. Díky tomu, že jsme definovali typ rastrů jako snímky z družice GeoEye-1, vyberou se nám pouze rastry, které budou odpovídat tomuto nastavení. Díky tomu se přidají pouze snímky, které byly pořízeny jako multispektrální.
 • V našem případě upravíme ještě počet pyramid na 15 (vždy v závislosti ke konkrétním datům, aby byl počet pyramidových vrstev dostačující, ale aby se zbytečně negeneroval velký počet, který nebude využit) a potvrdíme tlačítkem OK.
 • Pokud vaše snímky nebyly předem upraveny, pravděpodobně budou obsahovat doplňky do obdélníkového tvaru v podobě černé barvy s hodnotou 0.

Družicové snímky

 • Tyto okraje můžeme odstranit pomocí Vytvoření obrysů rastrů (klikneme pravým tlačítkem myši na mozaikovou datovou sadu v Katalogovém okně a vybereme možnost Upravit – Vytvořit obrysy rastrů), kde nastavíme Minimální hodnotu pixelu na hodnotu 1.

Družicové snímky

 • Na takto připravenou mozaikou datovou sadu můžeme aplikovat požadovanou funkci. V nabídce Okno vybereme položku Analýza rastrů, kde se v seznamu rastrů zobrazí i naše mozaiková datová sada. Klikneme na mozaikovou datovou sadu a vybereme možnost Přidat funkci.

Analýza rastrů

 • V dialogovém okně Editor šablon funkcí klikneme pravým tlačítkem na mozaikovou datovou sadu, která je umístěna jako nejspodnější v daném stromě, a vybereme možnost Vložit. Nyní máme možnost aplikovat např. funkci NDVI (vegetační index), kdy díky infračervenému pásmu můžeme detekovat množství vegetace na snímku.
 • Aplikovaná funkce se nám přidá jako vrstva do Tabulky obsahu.
 • V tabulce obsahu rozbalíme Vlastnosti této vrstvy a na záložce Funkce vyexportujeme definici pro danou funkci: pravým tlačítkem myši klikneme na první položku ve stromě, která končí příponou AFR, a vybereme možnost Exportovat jako šablonu. V dialogovém okně Editor šablon funkcí rozbalíme nabídku Soubor a vybereme položku Uložit jako. Vybereme umístění, potvrdíme tlačítkem Uložit a zavřeme všechna zbylá dialogová okna.

Exportovat jako šablonu

 • V okně Katalog klikneme pravým tlačítkem na mozaikovou datovou sadu a vybereme možnost Sdílet jako Image službu (k tomuto kroku je potřeba mít ArcGIS for Server s nadstavbou Image) a projdeme průvodce pro publikaci služby až do kroku, než se otevře okno Editor služby.
 • V dialogovém okně Editor služby klikneme na záložku Funkce, vybereme tlačítko Spravovat a přidáme naši uloženou funkci.

Sdílet jako Image službu

Autor: Petr Čejka