Práce s atributovou tabulkou v ArcGIS Online

10. 7. 2018
  • Webový GIS

Při červnové aktualizaci ArcGIS Online došlo k vylepšení správy atributů. Nově můžeme měnit alternativní jméno (alias) jednotlivých polí a spravovat domény přímo v prostředí ArcGIS Online. V následujícím článku si ukážeme, jaké jsou možnosti správy atributové tabulky.

Prohlížet jednotlivé záznamy a pole atributové tabulky pro vybrané vrstvy je možné v Podrobnostech vrstvy na záložce Data. V pravé horní části zde nalezneme dvě tlačítka pro přepínání pohledu mezi zobrazením záznamů atributové tabulky (tlačítko Tabulka) a zobrazením pro správu polí (tlačítko Pole).

Při zobrazení Tabulky vidíme ve spodní části jednotlivé záznamy atributové tabulky a můžeme je zde editovat. Pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu tabulky pak můžeme Přidat nový sloupec, Připojit data k vrstvě, Zobrazit/Skrýt sloupce nebo Zrušit výběr.

Při zobrazení Polí je pak možné prohlížet vlastnosti polí atributové tabulky, případně upravovat některé vlastnosti a hodnoty. Jednotlivá pole můžeme filtrovat podle datového typu a vyhledávat v nich. Přidat nové pole můžeme pomocí tlačítka Přidat v levé horní části.

Pokud na pole klikneme, zobrazí se jeho podrobnosti. Zde můžeme editovat alternativní název pole (Alias). Další velmi užitečnou novinkou je možnost editovat seznam hodnot, které lze do daného pole zadat – tzv. domény. Položky, které lze editovat, jsou označeny ikonou tužky s tlačítkem Editovat.

Po stisknutí tlačítka Editovat v řádku Seznam hodnot (doména) se zobrazí okno pro editaci domén. V tomto okně je možné přidat novou doménu tlačítkem Přidat, změnit doménu tak, že přepíšeme její hodnoty, případně je možné hodnotu domény odstranit červenou ikonou koše. Vedle každé hodnoty domény je v závorce také uveden počet záznamů, kterým je daná hodnota přiřazena. Všechny změny následně uložíme tlačítkem Uložit v pravé spodní části okna. 

 

Autor: Adam Chrumko