Práce s časovými daty v ArcGIS 10

13. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Pro práci s časovými daty v ArcGIS Desktop 10 přibylo nové okno Posuvník času (Time Slider).

Posuvník času

Zároveň pro nastavení parametrů časových údajů přibyla ve verzi 10 nová záložka Čas (Time) v okně Vlastností vrstvy. Pro zobrazení dat v čase lze také samozřejmě použít nástrojovou lištu Animace (Animation), na níž jediným kliknutím vytvoříte časovou animaci načtených dat, která mají zapnutý čas.

Animace

Časové údaje lze ukládat nejen jako atribut vektorových dat, ale také jako atribut rastrových dat, tzn. do atributové tabulky katalogu rastrů nebo mozaikové datové sady. Časové hodnoty lze ukládat buď do jediného pole nebo do dvou polí (jako čas počátku a konce). V případě uložení časových údajů ve více polích či v nevhodném formátu, lze pomocí nových nástrojů v ArcToolbox (Správa dat (Data Management Tools) > Pole v tabulkách (Fields)) data připravit pro efektivní zobrazení jejich časové složky.

Časová animace

V ukázce níže byly použity rastrové podklady hodinových úhrnů srážek ve formátu GRID, ze kterých byl vytvořen katalog rastrů, aby je bylo možné zobrazit v časové posloupnosti. Jedná se o hodnoty naměřené během letošních srpnových povodní ve Frýdlantském výběžku. Druhou část dat tvoří bodová vrstva vodoměrných stanic a v nich naměřených vodních stavů. (Časové údaje jsou v UTC.)

 

Autor: Petr Čejka