Práce s řízenými mapovými listy

16. 12. 2013
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Ve verzi ArcGIS 10.0 přibyla nová nástrojová lišta Řízené mapové listy (Data Driven Pages), která nahradila dříve používanou nadstavbu Map Book. Tato nástrojová lišta slouží k vytváření kladů mapových listů. U řízených mapových listů je velmi důležitá vrstva kladu, která může být trojího typu: bodové prvky, polygonový klad mapových listů nebo liniový prvek. Vrstva kladu nám organizuje vytváření řízených mapových listů a určuje, které prvky budou řídicí.

V praktické ukázce si předvedeme, jak využít pro vytvoření řízených mapových listů vrstvu kladu z bodových prvků. V případě bodové vrstvy bude pro každý prvek vygenerován jeden mapový list, přičemž prvek bude umístěn na střed stránky.

 • Přes nabídku Přizpůsobit – Lišty nástrojů vybereme nástrojovou lištu Řízené mapové listy.
 • Na nástrojové liště Řízené mapové listy klikneme na první tlačítko Nastavení stránky řízených mapových listů.

Nastavení stránky řízených mapových listů

 • V dialogovém okně Nastavit řízené mapové listy na záložce Definice zatrhneme možnost Zapnout řízené mapové listy a nastavíme vstupní vrstvu kladu bodového typu. Musíme zde určit, jak se budou mapové listy pojmenovávat a třídit. Volitelně zde můžeme nastavit další vlastnosti.

Zapnout řízené mapové listy

 • Přepneme se na záložku Rozsah, kde zatrhneme možnost Vycentrovat a zachovat aktuální měřítko.
 • Upravíme měřítko na námi požadovanou podobu dle povahy samotných dat.
 • Na nástrojové liště Řízené mapové listy pomocí tlačítka Text na mapovém listu přidáme Název mapového listu, který se nám bude v závislosti na bodovém prvku dynamicky měnit.

Název mapového listu

 • Tento nadpis naformátujeme dle vlastních požadavků.

Dalším dynamickým textem, kterým chceme obohatit naši mapu, jsou adresy daných míst. Pokud tuto adresu máme umístěnou v atributové tabulce v několika polích, můžeme ji nastavit pomocí Výrazu pro zobrazení popisků.

Atributová tabulka

 • Ve vlastnostech bodové třídy prvků přejdeme na záložku Zobrazení a v sekci Výraz pro zobrazení popisku klikneme na tlačítko Výraz...

Vlastnosti vrstvy

 • Nadefinujeme spojení a rozložení jednotlivých polí z atributové tabulky a potvrdíme tlačítkem OK.

Výraz pro zobrazení popisku

 • Na nástrojové liště Řízené mapové listy rozbalíme nabídku Text na mapovém listu a vybereme možnost Výraz pro zobrazení řízeného mapového listu. Můžeme ještě upravit formátování daného bloku a umístit ho na požadované místo.
 • Pokud náš mapový list obsahuje dva datové rámce, můžeme nastavit jejich propojení. Ve vlastnostech prvního datového rámce klikneme na záložku Datový rámec, v sekci Rozsah rozbalíme nabídky a zvolíme možnost Další datový rámec. Vybereme datový rámec, se kterým chceme propojit náš rozsah, a nadefinujeme parametry propojení.

Vlastnosti datového rámce

V posledním kroku této ukázky si předvedeme, jak nastavit dynamické obrázky, které jsou uloženy u daných prvků ve formě příloh.

 • Vložíme libovolný obrázek do výkresu a otevřeme si jeho vlastnosti.
 • V dialogovém okně Vlastnosti obrázku zaškrtneme možnost Příloha z řízených mapových listů a potvrdíme tlačítkem OK.

Příloha z řízených mapových listů

 • Výsledek může vypadat například takto:

Výsledná mapa

 

 

Autor: Petr Čejka