Přehled iterátorů v aplikaci ModelBuilder

13. 12. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3
For (For) postupně prochází hodnoty od začátku do konce
(pracuje naprosto totožně jako cyklus FOR v programovacích jazycích)
While (While) prochází, dokud je podmínka splněna (pracuje naprosto totožně jako cyklus WHILE v programovacích jazycích)
Prvky (Iterate Feature Selection) prochází všechny prvky v prvkové třídě
Záznamy (Iterate Row Selection)  prochází všechny řádky v tabulce
Hodnoty pole (Iterate FieldValues)  prochází všechny hodnoty v atributovém poli
Seznam (Iterate Multivalue)  prochází seznam hodnot
Datové sady (Iterate Datasets)  prochází datové sady v pracovní oblasti nebo prvkové datové sadě
Třídy prvků (Iterate Feature Classes)   prochází prvkové třídy v pracovní oblasti nebo prvkové datové sadě
Soubory (Iterate Files)   prochází soubory ve složce
Rastry (Iterate Rasters)  prochází rastry v pracovní oblasti nebo rastr katalogu
Tabulky (Iterate Tables)  prochází tabulky v pracovní oblasti
Pracovní oblasti (Iterate Workspaces)  prochází pracovní oblasti ve složce