Přehled zpřesňujících transformačních rovnic pro použití k převodu souř. systémů na území ČR a SR v ArcGIS 10

22. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Pro správné zobrazení dat v různých souřadnicových systémech v datovém rámci je nutné nastavit zpřesňující transformační rovnice. Učiníte tak v dialogu Vlastnosti datového rámce (Data Frame Properties) > záložka Souřadnicový systém (Coordinate system) > tlačítko Transformace (Transformations).

Stejné zpřesňující transformační rovnice využijte i při transformaci dat mezi souřadnicovými systémy.

Název Území Kód Metoda
S_JTSK_To_ETRS_1989_1 CZ 1622 Position_Vector
S_JTSK_To_ETRS_1989_2 SK 1624 Position_Vector
S_JTSK_To_ETRS_1989_3 SK 108254 Molodensky_Badekas
S_JTSK_To_ETRS_1989_4    *) SK 108252 Position_Vector
S_JTSK_To_WGS_1984_1 CZ 1623 Position_Vector
S_JTSK_To_WGS_1984_2 SK 1625 Position_Vector
S_JTSK_To_WGS_1984_3 CZ, SK 15965 Geocentric_Translation
S_JTSK_To_WGS_1984_4    *)  SK 108253 Position_Vector
S_JTSK_To_WGS_1984_NGA  býv. ČSSR 108270 Geocentric_Translation
S_JTSK_To_Pulkovo_1942  CZ 108202 Position_Vector
Pulkovo_1942_To_WGS_1984_5  CZ, SK  8202 Geocentric_Translation

*) Pro zpřesnění transformace mezi S-JTSK a ETRS 1989 nebo WGS 1984 na území Slovenska Esri doporučuje používat ve verzi ArcGIS 10 nově zavedenou rovnici s příznakem _4.

 

Autor: Petr Čejka